Koleje Śląskie: Modernizacja pociągów 14WE

By on 30/09/2016 in Kolej, Tabor kolejowy

Koleje Śląskie rozstrzygnęły przetarg na wykonanie naprawy 4. poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE. Wybrana została oferta złożona przez ZNTK Mińsk Mazowiecki.

Przedmiotem zamówienia jest:
— dostosowanie systemu informacji pasażerskiej wraz z systemem monitoringu na pojazdach typu 14WE o nr fabrycznych 01 i 03;
— wyposażenie w kabinę WC pojazdów typu 14WE o nr fabrycznych 01 i 03;
— wykonanie nowej malatury pojazdów typu 14WE o nr fabrycznych 01 i 03 – zgodnej z aktualnym schematem malowania pojazdów na Śląsku.

2-120-002-2_2016_07_06

Powyższe prace mają zostać wykonane do 31 grudnia br. Oferta ZNTK została wybrana jako najkorzystniejsza, pominmo, że przekroczyła budżet przewidziany na realizację zadania – ZNTK dostaną 4.784.700,00 zł brutto.

Top