Śląskie: Koleje Śląskie wymieniają się pojazdami

Koleje Śląskie wspólnie z Kolejami Dolnośląskimi planują już niebawem wymienić się pociągami. Na śląskie tory ma trafić elektryczny zespół trakcyjny EN57AKD Kolei Dolnośląskich, a na dolnośląskie tory spalinowy zespół trakcyjny SA138 Kolei Śląskich. Celem wzajemnego wypożyczenia jednostek jest poprawienie efektywności wykorzystania typów trakcji pojazdów. Kolejom Śląskim bardziej przydatne są elektryczne zespoły trakcyjne, natomiast Kolejom Dolnośląskim bardziej potrzebne są spalinowe zespoły trakcyjne. Wymiana ma zostać oparta na zasadach barteru, a umowa ma obowiązywać przez rok. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jednostki będą służyły pasażerom w innych województwach już od stycznia 2018 r.

Czytaj więcej >>>

Śląskie: Dwa dodatkowe Elfy2 coraz bliżej

Wczoraj na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników wydano Kolejom Śląskim zgodę korporacyjną na zakup dwóch dodatkowych pojazdów trójczłonowych. W październiku 2016 r. wspólnie z Województwem Śląskim Koleje Śląskie podpisały umowę z bydgoską firmą PESA na dostarczenie taboru kolejowego do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych. Łącznie (w ramach zamówienia gwarantowanego i prawa opcji) spodziewanych jest już 19 nowych pojazdów. W dokumentacji przetargowej zawarto jednak również, że zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego – do 20% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe pozwala nam starać się o dodatkowe dwa trójczłonowe pojazdy. Wczoraj na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników wydano na to zgodę…

Czytaj więcej >>>

Śląskie: Powitanie pierwszego Elfa 2

13 września miało miejsce oficjalna prezentacja pierwszego z pojazdów zamówionych w ramach przetargu realizowanego przez Koleje Śląskie wspólnie z Województwem Śląskim. Na pokładzie Elfa 2 zagościł m.in. wicemarszałka województwa śląskiego Stanisława Dąbrowę, prezesa Zarządu firmy PESA Robert Świechowicz oraz liczni dziennikarze. Pod czujnym okiem mediów Elf 2 przejechał trasę od Katowic do Tychów Lodowiska i z powrotem. Wcześniej nowy Elf miał już okazję wozić pasażerów na kilku trasach – pierwszy kurs odbył się do Zawiercia. Finalnie zarówno pierwszy nabytek, jak i jego 18 „braci” będzie można spotkać na większości tras. Pojazdy będą…

Czytaj więcej >>>

Śląskie: zamiast trzech ELFów2 – pojazdy zastępcze

Firma PESA dostarczy Kolejom Śląskim kolejne 2 zastępcze składy, które będą charakteryzować się zbliżonymi parametrami do zamówionych u producenta jednostek. To tymczasowe rozwiązanie, na które zdecydowali się partnerzy, jest zgodne z zapisami umowy. Przesunięcie terminu dostaw trzech pierwszych pojazdów wynika z prac prowadzonych przez producenta taboru. Do wcześniej dostarczonego przez firmę PESA pojazdu zastępczego 14WE dołączą kolejne dwa składy. Będzie to druga jednostka 14WE oraz EN81 w trakcji ukrotnionej (podwójne zestawienie). Liczymy, że opóźnienie będzie jak najmniejsze i tym samym pasażerowie śląskiego przewoźnika możliwie jak najszybciej będą mogli korzystać z…

Czytaj więcej >>>

Śląskie: Tymczasowo zamiast ELF-a 2 – pojazd zastępczy

Firma PESA dostarczy Kolejom Śląskim zastępczy pojazd, który będzie charakteryzował się zbliżonymi parametrami do zamówionych u producenta jednostek. To tymczasowe rozwiązanie, na które zdecydowali się producent oraz zamawiający, jest zgodne z zapisami umowy. Przesunięcie terminu dostawy pierwszego pojazdu wynika m.in. z tego, że trwa jeszcze proces certyfikacji pojazdów. Jak poinformował producent, wszystkie badania zostały zakończone pozytywnym wynikiem, w najbliższych dniach pojazdy powinny otrzymać certyfikaty WE pozwalające na dokończenie procedury uzyskania zezwolenia, która odbywa się według najnowszych, obowiązujących od 1 czerwca 2017 przepisów w zakresie uzyskiwania zezwoleń zgodnych z TSI. Dwa…

Czytaj więcej >>>

Śląskie: Wróciły odmienione 14WE

Pierwszy z dwóch pojazdów 14WE ponownie jeździ po śląskich torach. Tym razem już w barwach Kolei Śląskich. Podczas modernizacji zainstalowano m.in. nowoczesny system informacji pasażerskiej i monitoring. Nowością jest także toaleta. Pierwszy przejazd z pasażerami odmienionej jednostki odbył się wczoraj po południu na trasie Katowice – Lubliniec. Oba pojazdy będą kursowały na trasie Oświęcim – Lubliniec. Ma to zachęcić mieszkańców miast zlokalizowanych przy tej linii do podróżowania pociągiem. Pojazdy 14WE podczas modernizacji zostały dostosowane m.in. do potrzeb matek z dziećmi. Z zewnątrz jednostki przybrały barwy Kolei Śląskich i zostały pokryte…

Czytaj więcej >>>

Koleje Śląskie: Dodatkowe cztery nowe pociągi za prawie 50 mln zł

Koleje Śląskie skorzystają z prawa opcji zakupu czterech dodatkowych pojazdów, które przewiduje umowa zawarta w październiku ubiegłego roku. Będą to trzy pojazdy 2-członowe o łącznej wartości ok. 35 mln zł brutto oraz jeden pojazd 3-członowy za ok. 13,5 mln zł brutto. Cena obejmuje także wykonanie pierwszego przeglądu 3 poziomu utrzymania. W październiku 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego, Koleje Śląskie oraz firma Pesa Bydgoszcz SA podpisali umowę na dostawę 13 nowych pociągów. W ramach zamówienia podstawowego umowa z Pesą obejmuje 13 elektrycznych zespołów trakcyjnych. 10 z nich zakupiło Województwo Śląskie, pozostałe…

Czytaj więcej >>>

Śląskie: Umowa na nowe Elfy podpisana

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Kolei Śląskich, Urzędu Marszałkowskiego i PESY Bydgoszcz podpisali umowę na dostawę taboru kolejowego dla województwa śląskiego i samorządowego przewoźnika. Przypomnijmy, że oferty w przetargu złożyli trzej producenci: Stadler Polska Sp. z o.o., Newag SA, oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. W wyborze oferty były brane pod uwagę takie czynniki jak cena oraz okres gwarancji. Wszyscy dostawcy zaoferowali 10 lat gwarancji, natomiast wysokość ofert kształtowała się na poziomie ok. 317 mln zł (Stadler), ok. 242 mln zł (Newag) oraz ok. 206 mln zł (PESA). Przy wyborze najkorzystniejszej oferty…

Czytaj więcej >>>