Bielsko-Biała: Trwają prace przy budowie II etapu górskich ścieżek rowerowych

enduro-1

Trwają prace przy budowie II etapu górskich ścieżek rowerowych na terenie kompleksu leśnego Kozia Górka – Szyndzielnia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie górskich, rekreacyjnych szlaków rowerowych typu „singletrack” na terenie lasu komunalnego w rejonie Koziej Góry – etap II.

W ramach zadania wybudowane zostaną ścieżki rowerowe typu „singletrack” o szerokości ok. 1,00 m i długości ok. 7.650 m, składających się z sekcji:
a) sekcja 1 (ścieżka A dla początkujących) – Błonia – Cygański Las – korty – dł. ok. 1.750 m;
b) sekcja 2 (ścieżka B dla początkujących)- podjazdowa – Błonia – Kozia Góra – dł. ok.3.300 m;
c) sekcja 3 (ścieżka D1 dla zaawansowanych) – Kozia Góra – Cygański Las w rejonie ul. Pocztowej – dł. ok. 2.600 m.

enduro-1

Wszystkie trasy zostaną oznakowane za pomocą odpowiedniej ilości drewnianych tabliczek i słupków. Oznakowane muszą być nie tylko nazwy szlaków, drogi dojazdowe, ewentualne skrzyżowania, kierunek poruszania, ale także możliwie dokładnie przebieg trasy i wszelkie trudności terenowe lub potencjalnie niebezpieczne elementy na trasie przejazdu. Ponadto wykonany zostanie montaż oznakowania komunikacyjnego i informacyjnego (tablice z mapą kompleksu).

Wykonawcą robót jest konsorcjum Murapol S.A. oraz Eco Riders s.c. – Jakub Jonkisz, Paweł Zyzański. Prace mają zostać ukończone w terminie do 20 tygodni od daty podpisania umowy.

Polecane posty