Bielsko-Biała: Nowy fragment ciągu pieszo-rowerowego

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na budowę dwóch, odcinków ciągu pieszo-rowerowego, które połączą ul. Księży Las i ul. Wyzwolenia. Nowy fragment ciągu pieszo-rowerowego zostanie zlokalizowany pod wiaduktem drogi ekspresowej S1, dzięki czemu utworzone zostanie połączenie do ul. Skrzatów (170 m). Drugi fragment powstanie pomiędzy ul. Skrzatów a ul. Wyzwolenia (35 m).

Czytaj więcej >>>

Żywiec: Nowa ścieżka rowerowa

W Żywcu rozstrzygnięto przetarg na budowę trasy dla rowerzystów o długości ponad 6 km. Nowa trasa rozpocznie się przy Moście Trzebińskim, a zakończy przy ośrodku żeglarskim Politechniki Krakowskiej. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego”. Swoim zakresem obejmuje budowę ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej oraz urządzenie miejsc odpoczynku dla pieszych i rowerzystów – wyposażonych w elementy małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery wraz z pracami związanymi…

Czytaj więcej >>>

Bielsko-Biała: Miasto wybrało ofertę firmy BikeU

Firma BikeU z Warszawy wygrała przetarg na zorganizowanie, uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej. Ta sama firma uruchomiła wypożyczalnię miejskich rowerów w Bielsku-Białej w 2014 r. Już wiosną br. w mieście powstanie 28 stacji rowerowych, na których będzie można wypożyczyć aż 224 rowery. Każda stacja zostanie wyposażona w terminal oraz bezpłatne WI-FI, umożliwiające rejestrację i zarządzanie kontem. Wypożyczenie roweru będzie możliwe po rejestracji indywidualnego konta, akceptacji regulaminu oraz wpłaceniu przez Klienta opłaty inicjalnej w wysokości 10 złotych. Opłata inicjalna dla nowych  użytkowników w dalszym ciągu będzie…

Czytaj więcej >>>

Bielsko-Biała: Powstanie nowa ścieżka rowerowa

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na budowę ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Wapienica na odcinku pomiędzy ul. Cieszyńską a Leśników. Ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5 metrów i długości ok. 200 m swój początek będzie miał w okolicy ul. Cieszyńskiej a zakończy się w rejonie ul. Celtyckiej. Z tego miejsca na odcinku 687 metrów wybudowane zostaną oddzielne ścieżka rowerowa o szerokości 3 metrów oraz chodnik o szerokości 2 metrów. Oba ciągi zostaną oddzielone od siebie pasem zieleni. Dolny odcinek (wspólny) oraz ścieżka rowerowa zostaną wykonane z nawierzchni…

Czytaj więcej >>>

Bielsko-Biała: Przetarg na nowy system BBbike

Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na „Zorganizowanie, uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej (SBWR)”. Wiosną przyszłego roku na terenie miasta mają pojawić się co najmniej 24 stacje rowerowe (maksymalnie może powstać 28 stacji). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność minimum 192 sprawnych rowerów (maksymalnie 224 rowery). Obecnie w mieście funkcjonuje 12 stacji i 120 rowerów. System nadal będzie się nazywał BBbike. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej w okresie od dnia 1…

Czytaj więcej >>>

Bielsko-Biała: Powstaną nowe stacje BBbike?

Już za niecały miesiąc, 1 listopada wygaśnie umowa z firmą BikeU, która od 2014 r. jest operatorem miejskiej wypożyczalni rowerów BBbike. Niebawem Urząd Miejski planuje ogłoszenie nowego przetargu, co jednocześnie jest szansą na znaczną rozbudowę systemu. W mieście może powstać nawet 12 nowych stacji rowerowych. Urząd Miejski w 2015 r. planował rozbudowę obecnego systemu BBbike. Ogłoszono wówczas przetarg na budowę nowych stacji, jednak zamówienie unieważniono, gdyż konkurencyjna firma Nextbike zakwestionowała jego uczciwość – chodziło bowiem o zapis zobowiązujący do zapewnienia kompatybilności nowych stacji ze starym systemem. Od samego początku działania systemu…

Czytaj więcej >>>

Bielsko-Biała: Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Dębowiec

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na rozbudowę ulicy Dębowiec pomiędzy ul. Tartaczna/ul. Smocza a ul. Łowiecką. Po północnej stronie jezdni zbudowany zostanie chodnik oraz ścieżka rowerowa o długości ponad 700 m. W rejonie skrzyżowania ul. Dębowiec z ul. Łowiecką oraz ul. Skarpową wybudowany zostanie punkt obsługi pieszych i rowerzystów wyposażony w ławki i stojaki rowerowe. Przedmiotowe zadanie jest częścią większej koncepcji, podzielonej na III etapy. W pierwszym etapie realizowana jest rozbudowa ul. Dębowiec, drugi etap obejmie przebudowę ul. Łowieckiej, a w trzecim etapie przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Zwardońską, ul. Antyczną, ul.…

Czytaj więcej >>>

Bielsko-Biała: Powstanie nowa ścieżka Enduro

Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego ogłosił przetarg na budowę najnowszej ścieżki rowerowej w bielskim kompleksie Górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails, która będzie wiodła z górnej stacji kolei gondolowej na Szyndzielni do schroniska na Koziej Górze. Będzie to trasa typu Flow biegnąca na terenie PGL LP Nadleśnictwo Bielsko oraz Lasu Komunalnego. Będzie miała 6,5 km długości, szerokość od 1 do 1,5 m, a średni spadek około 6-8 proc. Jej nawierzchnia będzie odwodniona, utwardzona, wyrównana, wysypana kruszywem. Wykonawca będzie też zobowiązany do jej oznakowania, oznakowania nazw szlaków, dróg dojazdowych, skrzyżowań, kierunku poruszani…

Czytaj więcej >>>

Bielsko-Biała: Nowy fragment ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sempołowskiej

Zakończyła się rozbudowa fragmentu ulicy Sempołowskiej pomiędzy rondami na skrzyżowaniach z ulicami PCK a Dmowskiego/Kierową. Inwestycja objęła rozbudowę 400 metrów jezdni wraz z chodnikami, przebudowę istniejących zjazdów, rozbudowę przejazdu kolejowego, a także budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ronda Sempołowskiej/Dmowskiego/Kierowa do rejonu ulicy PCK. „Rozbudowa ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania z ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Spółki „AQUA”. Zadanie to było podzielone na dwie części. Część realizowana przez Gminę polegała na  rozbudowie ulicy w pełnej konstrukcji, rozbudowie…

Czytaj więcej >>>

Bielsko-Biała: Powstaną kolejne ścieżki rowerowe w mieście

W najbliższych latach powstaną w mieście kolejne ścieżki rowerowe. W Czteroletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2017-2020 zostały ujęte następujące inwestycje: Rozbudowa ul. Łowieckiej i ul. Dębowiec (od skrzyżowania z ul. Łowiecką do skrzyżowania z ul. Smoczą) wraz z budową ścieżki rowerowej (inwestycja realizowana w latach 2017-2019); Rozbudowa ul. Szerokiej i ul. Czołgistów wraz z budową ścieżki rowerowej (inwestycja realizowana w latach 2017-2018); Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica; Modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Andersa (od ul. Kustronia do ul. Sosnkowskiego); Modernizacja ścieżki wzdłuż ul. Bystrzańskiej do ul. Partyzantów; Budowa ścieżki rowerowej…

Czytaj więcej >>>