Żywiec: Założenia do planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu

By on 06/10/2016 in Artykuł

Żywieckie Starostwo Powiatowe jako organizator komunikacji powiatowej opublikował w maju celem przeprowadzenie konsultacji społecznych projekt Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego. Głównym założeniem planu jest dążenie do zaspakajania potrzeb przewozowych mieszkańców powiatu oraz prowadzenia przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych.

Planowana powiatowa sieć komunikacyjna składać się będzie z połączeń w czterech wariantach:
– wariant podstawowy (linie łączące siedziby gmin z miastem),
– wariant uzupełniający (oparty przede wszystkim o obecnie funkcjonujące linie),
– wariant międzypowiatowy I (porozumienia z powiatem bielskim),
– wariant międzypowiatowy II (uruchomienie kolejnych przewozów łączących powiat żywiecki z sąsiednimi powiatami).

SZY 14529_2015_02_02

Wszystkie linie wariantów podstawowego i uzupełniającego zostały oznaczone literą P (wyróżnik linii powiatowych), a następnie liczbą dwucyfrową, gdzie dziesiątki oznaczają kierunek (gminę docelową) dla linii wyjeżdżających z Żywca (pełne dziesiątki to linie podstawowe), a cyfra jedności jest kolejnym numerem linii. Linie wariantu międzypowiatowego I oznaczono numerami B1-B5. Relacje, przebiegi linii i liczba połączeń wariantu międzypowiatowego II zostaną ustalone w ramach porozumień międzypowiatowych, jeśli takie zostaną zawarte, jednakże przebieg takich linii na terenie powiatu żywieckiego będzie ustalony w ramach sieci określonej wariantami podstawowym i uzupełniającym oraz fragmentami oznaczonymi w części graficznej niniejszego planu jako wariant międzypowiatowy II.

P30 Żywiec – Wieprz – Węgierska Górka – Milówka – Rajcza – Ujsoły
P31 Żywiec – Wieprz – Węgierska Górka – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Złatna
P32 Żywiec – Wieprz – Węgierska Górka – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Glinka
P33 Żywiec – Wieprz – Węgierska Górka – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Soblówka
P34 Żywiec – Wieprz – Węgierska Górka – Milówka – Kamesznica
P35 Żywiec – Wieprz – Węgierska Górka – Milówka – Rajcza – Rycerka Dolna – Rycerka Górna
P36 Żywiec – Wieprz – Węgierska Górka – Milówka – Kamesznica – Laliki
P37 Żywiec – Wieprz – Węgierska Górka – Milówka – Nieledwia
P38 Żywiec – Wieprz – Węgierska Górka – Milówka – Rajcza – Sól
P39 Żywiec – Wieprz – Węgierska Górka – Milówka – Rajcza – Sól – Zwardoń
P40 Żywiec – Świnna – Jeleśnia – Przyborów – Koszarawa
P41 Żywiec – Świnna – Jeleśnia – Krzyżowa – Krzyżówki – Korbielów
P42 Żywiec – Świnna – Jeleśnia – Pewel Wielka
P43 Żywiec – Świnna – Jeleśnia – Sopotnia Mała – Sopotnia Wielka
P44 Żywiec – Świnna – Pewel Ślemieńska
P45 Żywiec – Świnna – Jeleśnia – Przyborów – Koszarawa – Bystra
P46 Żywiec – Wieprz – Juszczyna
P47 Żywiec – Wieprz – Węgierska Górka – Cięcina
P48 Żywiec – Wieprz – Węgierska Górka – Żabnica
P50 Żywiec – Łękawica – Gilowice – Ślemień
P51 Żywiec – Łękawica – Kocierz Moszczanicki – Kocierz Rychwałdzki
P52 Żywiec – Łękawica – Gilowice – Ślemień – Kocoń
P60 Żywiec – Zarzecze – Tresna – Czernichów
P70 Żywiec – Łodygowice
P80 Żywiec – Leśna – Ostre – Lipowa
P81 Żywiec – Pietrzykowice – Ostre

B1 Bielsko-Biała – Międzybrodzie Bialskie – Czernichów
B2 Bielsko-Biała – Łodygowice – Pietrzykowice – Bielsko-Biała
B3 Bielsko-Biała – Międzybrodzie Żywieckie – Czernichów – Międzybrodzie Ponikiew – Bielsko-Biała
B4 Bielsko-Biała – Międzybrodzie Ponikiew B5 Międzybrodzie Ponikiew – Międzybrodzie – Bielsko-Biała

SZY 19420_2016_03_19

Standardy wyposażenia pojazdów w publicznym transporcie zbiorowym

Pojazdy świadczące usługi w ramach komunikacji powiatowej będą obowiązkowo wyposażone w przednią, elektroniczną tablicę kierunkową z numerem linii i/lub kierunkiem jazdy (dotyczy fabrycznie nowych pojazdów) lub przednią tablicę z kierunkiem jazdy i/lub numerem linii. Dodatkowo w pojazdach pojawią się boczne tablice kierunkowe. Wszystkie pojazdy zostaną oznaczone herbem lub logiem powiatu, a w ich wnętrzu zamieszczone zostaną informacje o aktualnym schemacie połączeń, regulaminie i taryfie przewozowej. Dodatkowo Powiat określi wymagania odnośnie nowo kupowanych pojazdów. Będą one musiały posiadać niskie wejście, miejsce na wózek inwalidzki wraz z rampą i przycisk sygnalizujący zamiar opuszczenia pojazdu przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Ponadto nowe autobusy będą musiały spełniać normę emisji spalin Euro 6 oraz będą wyposażenie w system informacji wizualnej i dźwiękowej ułatwiający podróże osobom niedosłyszącym i ociemniałym.

SZY 19446_2016_02_17

Pożądany standard infrastruktury przystankowej

Powiat żywiecki, w miarę posiadanych środków finansowych, dążyć będzie do zapewnienia możliwie najwyższego standardu przystanków komunikacyjnych, odpowiadającego potrzebom powiatowych przewozów pasażerskich. W trakcie przebudowy dróg powiatowych oraz – w uzasadnionych przypadkach i w miarę posiadanych funduszy powiat żywiecki ujednolici standard przystanków komunikacyjnych. Wszystkie przystanki mają zostać wyposażone w tabliczkę ze znakiem D-15, nazwę przystanku i numer słupka, oznaczenie statusu przystanku („na żądanie”) oraz informację o zarządcy przystanku. Ponadto na wszystkich przystankach węzłowych pojawi się schemat połączeń komunikacyjnych oraz taryfa przewozowa. W miarę możliwości informacje te będą zamieszczane również na pozostałych przystankach. W okolicy niektórych przystanków pojawią się również stojaki rowerowe i słupki ogłoszeniowe.

foto: Grzegorz Macura

Organizacja systemu informacji pasażerskiej

Informacja pasażerska będzie dostępna na każdym etapie wystąpienia potrzeby przewozowej. W pojazdach komunikacji powiatowej będzie się składała z numeru i/lub kierunku jazdy z wyszczególnieniem ważniejszych miejscowości pośrednich, informacji taryfowych, cennika biletów oraz regulaminu przewozów. Na przystankach komunikacyjnych zamieszczone zostaną informacje o nazwie przystanku i jego numerze, wykazie linii autobusowych wraz z kierunkiem jazdy. W rozkładzie jazdy oprócz podstawowych informacji znajdą się również o kolejnych przystankach na trasie przejazdu oraz o przewoźniku obsługującym daną trasę. Podobne informacje zostaną zamieszczone na węzłach przesiadkowych. Dodatkowo zostaną na nich umieszczone schematy połączeń komunikacyjnych dla powiatu żywieckiego, schematy węzła przesiadkowego wraz z zaznaczonym kierunkiem odjazdów autobusów oraz zbiorcze tablice z rozkładem jazdy. Żywieckie rozkłady jazdy będą dostępne również w internecie oraz w aplikacji mobilnej (w formie tabelarycznej i planera podróży).

Top