Śląskie: Umowa na nowe Elfy podpisana

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Kolei Śląskich, Urzędu Marszałkowskiego i PESY Bydgoszcz podpisali umowę na dostawę taboru kolejowego dla województwa śląskiego i samorządowego przewoźnika. Przypomnijmy, że oferty w przetargu złożyli trzej producenci: Stadler Polska Sp. z o.o., Newag SA, oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. W wyborze oferty były brane pod uwagę takie czynniki jak cena oraz okres gwarancji. Wszyscy dostawcy zaoferowali 10 lat gwarancji, natomiast wysokość ofert kształtowała się na poziomie ok. 317 mln zł (Stadler), ok. 242 mln zł (Newag) oraz ok. 206 mln zł (PESA). Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brano pod uwagę dwa kryteria – cenę (92% wartości oceny) oraz okres gwarancji (8% wartości oceny). W postępowaniu oferty złożyły firmy Stadler (ok. 317 mln zł), Pesa (ok. 206 mln zł) i Newag (ok. 242 mln zł). Wszyscy producenci zaoferowali 10 lat gwarancji.

en76-009_2013_06_02-2

Bydgoska Pesa dostarczy elektryczne zespoły trakcyjne dla Kolei Śląskich. Umowa została podpisana w dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Dotyczy ona dostawy 13 nowych Elfów 2 – elektrycznych zespołów trakcyjnych z opcją rozszerzenia tego kontraktu o sześć kolejnych składów. Województwo zakupi od Pesy jeden pojazd 2-członowy, dwa 3- członowe i dziesięć 4-członowych, natomiast korzystając z prawa opcji przewiduje się do trzech pojazdów 2- członowych, jeden 3- członowy oraz do dwóch 4- członowych.

Nowe pociągi będą wyposażone w szereg udogodnień, jak np. uchwyty na rowery, przyciemniane szyby, rozkładane stoliki i gniazdka elektryczne. Pociągi będą również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wśród nowości w wyposażeniu znajdą się m.in. specjalne pojemniki na pieluchy dla matek z dziećmi, przestrzeń dla kierownika pociągu z zabudowanym mikrofonem umożliwiającym wygłaszanie komunikatów dla podróżnych czy system informacji pasażerskiej, który będzie przedstawiać czas planowanego przybycia oraz odjazdu z najbliższych stacji względem aktualnej pozycji pociągu. W bieżącej eksploatacji przydatnym elementem będzie z pewnością powłoka antygraffiti oraz rozwiązania wandaloodporne.

Rozpoczęcie dostaw przewidziane jest na koniec lipca 2017 roku, a zakończenie na koniec czerwca 2018 roku. 30.06.2018r.

Polecane posty