Bielsko-Biała: Inwestycje rowerowe w 2015 roku

Podczas ostatniej w 2014 roku sesji Rada Miejska przyjęła budżet Bielska-Białej na 2015 rok, w którym zarezerwowana została kwota 800 tys. złotych na budowę dróg rowerowych. Przyjęta kwota jest o 300 tys. większa niż wydatki w ubiegłych latach. Co więcej, w wieloletnim planie inwestycyjnym miasta Bielska-Białej na lata 2016-2018 kwota ta ma stopniowo rosnąć i wynieść aż 2,5 mln złotych rocznie. Miejmy nadzieję, że pieniądze przeznaczone na rozwój dróg rowerowych w Bielsku-Białej zostaną mądrze wykorzystane i za kilka lat przyjdzie nam poruszać się po bezpiecznych ścieżkach rowerowych na terenie całego miasta.

Ponadto w ubiegłym roku zakończyło się ogólnomiejskie głosowanie w ramach „Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej”, w wyniku którego mieszkańcy Bielska-Białej wybrali m.in. projekt pn. „Górskie, rekreacyjne ścieżki rowerowe w Bielsku-Białej – etap pierwszy (Kompleks Kozia Góra)”. Podstawowym celem projektu jest wytyczenie i zbudowanie bezpiecznych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych w górach otaczających Bielsko-Białą, tj. takich, które nie kolidowałyby z pieszymi szlakami turystycznymi. Projekt jest zlokalizowany w całości w lesie komunalnym na Koziej Górze i stanowi pierwszy etap prowadzący do stworzenia nowoczesnego kompleksu górskich ścieżek rowerowych w okolicach Bielska-Białej.

 

Top