Czechowice-Dziedzice: Rusza przebudowa placu autobusowego. Utrudnienia dla pasażerów oraz kierowców [aktualizacja]

Biuro Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że od 7 sierpnia ruszy realizacja zadania pn. „Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach”.

Prace na dworcu autobusowym będą się łączyły z utrudnieniami, zarówno dla pasażerów komunikacji autobusowej, jak i poruszających się w tym rejonie kierowców.

Projekt pn. „Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach” dotyczy przebudowy istniejącego placu manewrowego dla autobusów, pełniącego obecnie funkcję dworca autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach, w tym wykonanie całkowicie nowego układu komunikacyjnego w obrębie tej lokalizacji, wraz z nowymi wjazdami i zjazdami z dróg publicznych oraz z systemem informacji pasażerskiej.

Wygodny dla pasażerów i spełniający wymagania nowoczesnej komunikacji miejskiej plac autobusowy powstanie przy wydatny wsparciu środków spoza budżetu gminy, które Czechowicom-Dziedzicom udało się pozyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dzięki skutecznej aplikacji o środki zewnętrzne, gmina zaoszczędzi przeszło 1,4 mln złotych, czyli 85 procent wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, którego koszty szacowane są na blisko 1,7 mln złotych.

Realizacja tak dużego zadania inwestycyjnego na płycie dworca autobusowego będzie się łączyła z koniecznością jej całkowitego wyłączenia z użytkowania na czas prowadzonych prac. W związku z przebudową, zlokalizowane na terenie placu autobusowego przystanki zostaną tymczasowo przeniesione na ulice Towarową i Niepodległości. To będzie zaś oznaczało utrudnienia, nie tylko dla pasażerów autobusów, ale i kierowców samochodów przejeżdżających ulicami w rejonie dworca autobusowego.

Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpi w środę 2 sierpnia. Wyłączenie płyty dworca autobusowego z użytkowania wymaga przeprowadzenia prac przygotowawczych, które potrwają około dwa dni. Wyłączenia dworca z użytkowania i przeniesienia przystanków na ulice Towarową i Niepodległości, należy się spodziewać pod koniec tego tygodnia. O dokładnym terminie wprowadzenia zmian poinformujemy.

Nowa płyta dworca autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach ma być gotowa w październiku bieżącego roku. Do tego czasu będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu autobusów z przystankami przeniesionymi na sąsiednie ulice. Biro Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach apeluje do poruszających się w rejonie dworca kierowców i pasażerów o szczególną ostrożność w tym czasie oraz przeprasza za wszelkie, wynikające z wprowadzonych zmian niedogodności.


Przystanki tymczasowe:

  • Ulica Towarowa – w stronę ul. Niepodległości – kierunek Świerkowice, Czechowice-Dziedzice Górne, linie 2, 3, 4 i 50 kierunek – Bielsko-Biała;
  • Ulica Towarowa – w stronę wiaduktu – kierunek Silesia linie 1S, 1, 2, 3, 5, VII, 9, 50 kierunek – Silesia, linia 8 kierunek Miliardowice;
  • Ulica Niepodległości – w stronę ronda „Solidarności”– kierunek Kontakt, Burzej, Bronów, Tesco, Bielsko-Biała, linie 1S, 1, 5, VII;
  • Ulica Niepodległości – w stronę ul. Kolejowej – kierunek Zabrzeg, Miliardowice, Bronów, Silesia linie 1S, 1, 6, 8.

Czechowice-Dziedzice Dworzec


Galeria zdjęć – stan na 17.10.2017 r.


 

Galeria zdjęć – stan na 31.08.2017 r.


Galeria zdjęć – stan na 06.08.2017 r.

Polecane posty