Czechowice-Dziedzice: Konsultacje społeczne projektu dotyczącego przebudowy Placu autobusowego

By on 15/12/2016 in Infrastruktura

mapa_pogladowaCelem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców na temat założeń do planowanego projektu pn. „Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlanie – RIT.

Planowany zakres projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Niepodległości i ul. Towarowej. W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie całkowicie nowy układ komunikacyjny na placu z czteroma peronami dla pasażerów wraz z obsługującymi je kanałami jezdnymi dla autobusów oraz nowym wyjazdem na ul. Towarową i zjazdem z ul. Niepodległości. W ramach projektu zainstalowane zostaną również stojaki na rowery. Dodatkowo w południowej części placu wyodrębniona zostanie również dwukierunkowa droga dojazdowa do istniejącego osiedla mieszkaniowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu znajdują się w wyciągu z projektu, z którym można się zapoznać poniżej:

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie ewentualnych uwag dotyczących zakresu planowanych prac, sposobu ich realizacji czy też innych istotnych kwestii w terminie do 19 grudnia 2016 r. na adres sr@um.czechowice-dziedzice.pl lub złożenie ich osobiście w Wydziale Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 4/4.

Top