Cieszyn: Czas na nowe autobusy?

157_2015_05_19-1

Aktualny tabor cieszyńskiego ZGK liczy 20 pojazdów, z czego 19 to pojazdy niskopodłogowe. Spółka w swoim taborze posiada wyprodukowanego w 1995 r. Autosana H9-35.01, który od kilku lat stanowi wyłącznie rezerwę taborową i wyjeżdża na trasy „od święta”. Oprócz niego spółka posiada pięć Jelczy M125M wyprodukowanych w latach 1999-2000, których okres świetności już po woli przemija. Są to wszystko pojazdy, które pamiętają jeszcze czasy MZK w Cieszynie. Dzięki zakupom nowych i używanych pojazdów w latach 2013-2015 udało się nieco odmłodzić przewoźnikowi tabor, lecz z biegiem czasu rosną potrzeby dalszych zakupów. Niestety do tej pory miasto nie pokusiło się o startowanie w unijnych konkursach na zakup nowych pojazdów.

172_2015_07_03 157_2015_05_19-1

Projekt „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie” był uwzględniany jako rezerwowy, czyli miał być realizowany w przypadku, kiedy zostaną wdrożone projekty z listy i będą jeszcze środki finansowe na wsparcie dodatkowych projektów. Na liście podstawowej był uwzględniony projekt „Budowa węzła przesiadkowego w Cieszynie” jako nasze zadanie priorytetowe – mówi prezydent Ryszard Macura. W 2019 r. zostanie podjęta decyzja o udostępnianiu tzw. rezerwy środków, pochodzących m.in. z oszczędności wynikających z wdrożonych projektów. Tutaj władze Cieszyna upatrują swojej szansy na pozyskanie środków. Będziemy wnikliwie śledzić postęp wykorzystania środków RPO przeznaczonych na transport niskoemisyjny i złożymy wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie” w pierwszym naborze, w którym zgodnie z poczynionymi wcześniej ustaleniami – będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projekty z tzw. listy rezerwowej – tłumaczy burmistrz Macura.

W ubiegłym roku miasto Cieszyn uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Budowa węzła przesiadkowego w Cieszynie”, którego zakończenie planowane jest w czerwcu 2018 r. (zakończenie robót budowlanych w ramach węzła przesiadkowego planowane jest na koniec listopada 2017 r., natomiast do czerwca 2018 r. będzie realizowany komponent dotyczący systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Na stronie cieszyńskiego Urzędu Miejskiego pojawiła się natomiast informacja o planowanych od 2017 r. inwestycjach miejskich – LINK.

Wśród przedstawionych przez włodarzy miasta inwestycji znalazły się m.in. zadania z zakresu transportu zbiorowego:
– Budowa węzła przesiadkowego, czyli dworca autobusowo-kolejowego,
– Zwiększanie dostępności komunikacyjnej Cieszyna z wykorzystaniem transportu kolejowego i autobusowego,
– Modernizacja przystanków miejskich,
– Modernizacja taboru autobusowego transportu miejskiego.

Lista projektów po modyfikacjach będzie punktem wyjścia do prac budżetowych na rok 2018. Propozycje można składać zgodnie z procedurą uchwalania budżetu w formie zgłaszania wniosków mieszkańców do budżetu. Wówczas terminem, do którego należy złożyć wniosek jest dzień 31 sierpnia. Swoje uwagi można też przedstawiać burmistrzowi, czy też radnym. Spotkanie poświęcone tematowi budżetu odbędzie się 15 marca 2017 r. o godz.17.00 w „Domu Narodowym”. Zachęcamy wszystkich do udziału.

Polecane posty