Bielsko-Biała: Wyremontują wiatę przystankową na Osiedlu Kopernika

By on 21/11/2016 in Infrastruktura

14 listopada ogłoszono wyniki głosowania w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego), który umożliwi realizację zwycięskich projektów w 2017 r.  W gronie wybranych projektów osiedlowych (Osiedle Kopernika) znalazł się projekt modernizacji końcowego przystanku linii nr 2. Zadanie to obejmuje w pierwszej kolejności modernizację przystanku, tak aby spełniał walory estetyczne, funkcjonalne ja również bezpieczeństwa. Na projekt swój głos oddało 101 bielszczan.

osiedle-kopernika-1

Projekt obejmuje:
– Odświeżenie elewacji przystanku tj. położenie jasnych w kolorze popiel (szary) płytek na elewacji,
– Wymianę lub modernizację konstrukcji zadaszenia, pozwalającą na lepsze doświetlenie światłem naturalnym wnętrza przystanku,
– Zainstalowanie energooszczędnego oświetlenia wewnątrz przystanku,
– Zamontowanie, od strony fasady, podświetlanych liter 3D z nazwą osiedla „Osiedle Kopernika”,
– Zainstalowanie wewnątrz przystanku dużego oraz czytelnego rozkładu jazdy (format A1/A2) oraz zewnętrznej, zamykanej gabloty na ogłoszenia rady osiedla umiejscowionej obok przystanku,
– Wymianę miejsc siedzących wewnątrz przystanku,
– Zainstalowanie na przystanku lub w jego pobliżu kamery zintegrowanej z monitoringiem Straży Miejskiej,
– Uporządkowanie i nasadzenie zieleni (krzewów kwitnących, kwiatów) wokół przystanku,
– Zakup dużej gabloty zamontowanej obok przystanku z mapą osiedla.

Projekt przystanku nawiązywać ma do przystanku przy przejściu podziemnym przy ulicy Piastowskiej – dążąc tym samym do zachowania jednolitej estetyki urbanistycznej w mieście.

Top