Bielsko-Biała: Tesco rezygnuje od czerwca z linii nr 16, 25 i 51

Od 1 czerwca 2017 r. Tesco Sp. z o.o. rezygnuje z wydłużeń linii komunikacyjnych nr 16, 25 i 51 do centrum handlowego zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej, w związku z czym autobusy MZK ww. linii będą kończyć swoją trasę przejazdu na przystanku Warszawska Dworzec.

Kolejne zmiany w siatce połączeń do hipermarketu Tesco są planowane od dnia 1 lipca 2017 r., kiedy to zmniejszona zostanie ilość kursów na liniach komunikacyjnych nr 8, 11, 32 i 50. Szczegółowe rozkłady jazdy zostaną upublicznione przez MZK po podpisaniu stosownego aneksu do Umowy z Tesco Sp. z o.o.

181

Polecane posty