Bielsko-Biała: Rowerowe projekty w Budżecie Obywatelskim 2017

Zespół ds. weryfikacji projektów zakończył swoje prace związane z opiniowaniem projektów. Po zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta, Zespół na kilku swoich posiedzeniach analizował złożone projekty i wydawał opinie kwalifikujące poszczególne projekty do głosowania przez mieszkańców. Zespół dokonując analizy złożonych projektów  występował również do niektórych wnioskodawców o dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia wszędzie tam, gdzie pojawiły się wątpliwości związane z kompletną i rzeczową oceną możliwości i zakresu wykonania zgłoszonego zadania.

W tegorocznej edycji projektu będzie można głosować na następujące projekty:

 • [nowy] Park Strzygowskiego – zobacz wizualizację
  Projekt [nowy] Park Strzygowskiego zakłada szeroko pojętą rewitalizację starego Parku Strzygowskiego w Bielsku – Białej, zlokalizowanego nad rzeką Białą między ul. Bobrową a dopływem potoku Straconka do Białej. Teren parku jest aktualnie mocno zaniedbany, jego rewitalizacja ma na celu przywrócenie dawnej świetności, tych ważnych dla miasta terenów zielonych.
  Koncepcja odnowy obszaru parku zakłada:
  przebudowę istniejącej ścieżki na oświetloną aleję pieszo-rowerową pokrytą asfaltem barwionym o długości 350m wraz z małą architekturą – ławkami, koszami na śmieci i stojakami rowerowymi;
  budowę oświetlonej ścieżki biegowo-rolkowej o długości 400m, pokrytej asfaltem barwionym, z dwoma pętlami i elementami małej architektury;
  budowę wybiegu dla psów o powierzchni 300m2 z ogrodzeniem, bramką, ławkami, koszami na śmieci i regulaminem;
  oczyszczenie terenu z dziko rosnących drzew, krzewów, samosiewek (w tym prace porządkowe: wygrabienie i wykoszenie).
  Starannie przemyślane funkcje sportowo-rekreacyjne urozmaicą walory przyrodnicze tego miejsca, pozwolą na aktywny wypoczynek, dzięki czemu miasto zyska nową, wyjątkową przestrzeń. Dzięki tym działaniom już w przyszłym roku Park Strzygowskiego stanie się [nowym] przyjaznym dla mieszkańców Bielska-Białej miejscem.
  ALEJA PIESZO-ROWEROWA
  Na bazie istniejącej, utwardzonej alei biegnącej przez cały park, planowane jest utworzenie nowoczesnej trasy pieszo-rowerowej. Aleja zostanie podzielona na część dla spacerujących oraz ścieżkę dla cyklistów (wytyczono tam już czarny szlak rowerowy). Na długości 350m położony zostanie chodnik z asfaltu barwionego. Aleja zostanie doświetlona 35 ledowymi latarniami parkowymi oraz wyposażona w elementy małej architektury: ławki (15 szt.), kosze (8 szt.) i stojaki rowerowe (2 szt.). Dzięki temu aleja będzie nie tylko miła dla oka, ale i bezpieczna oraz funkcjonalna dla wszystkich użytkowników.ŚCIEŻKA BIEGOWO-ROLKOWA
  Warunki przyrodnicze w [nowym] Parku Strzygowskiego sprzyjają aktywności fizycznej i odpoczynkowi. Dzięki tym walorom przyrodniczym jest możliwość urozmaicenia infrastruktury sportowej na terenie Bielska-Białej o nową ścieżkę biegowo-rolkową, pokrytą asfaltem barwionym o łącznej długości 400m. Trasa będzie wyposażona w dwa tory ruchu oraz dwie pętle, dzięki czemu zarówno rolkarze, jak i biegacze będą mogli swobodnie się poruszać. Naniesione na ścieżkę oznaczenia z odległościami pozwolą biegaczom mierzyć swój czas na poszczególnych dystansach. Ścieżka zostanie doświetlona 25 słupkami ledowymi, z kolei pętle wzbogacone zostaną o elementy małej architektury: ławki (10 szt.), kosze (4 szt.) i stojaki rowerowe (2 szt.). Nowa, oświetlona ścieżka biegowo-rowerowa, pozwoli osobom aktywnym uprawiać sport zarówno w ciągu dnia, jak i po zmroku.WYBIEG DLA PSÓW
  Od dłuższego czasu w Bielsku-Białej toczą się rozmowy dotyczące przestrzeni dla naszych czworonożnych pupili. W [nowym] Parku Strzygowskiego. którego ideą jest funkcjonowanie w zgodzie z naturą, nie może zabraknąć miejsca, gdzie psy będą mogły swobodnie pobiegać. Ogólnodostępny wybieg nie będzie przestrzenią do szkolenia zwierzaków lecz miejscem, w którym można swobodnie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu pobiegać wśród drzew. Teren o powierzchni 300m2 zostanie ogrodzony panelami o wysokości l,5-l,7m oraz wyposażony w ławki, kosze i regulamin. Wszystkie te działania pozwolą nam już w przyszłym roku cieszyć się zupełnie nowym parkiem na terenie Bielska-Białej. Starannie przemyślane funkcje sportowo-rekreacyjne urozmaicą walory przyrodnicze tego miejsca, a wybieg dla psów dopełni naszą ideę życia w symbiozie ze środowiskiem naturalnym. Z jednej strony będzie to kolejny park na terenie naszego miasta, z drugiej zupełnie [nowy] i inny.park-strzygowskiego
 • Górskie Ścieżki Rowerowe „Endurotrails – Bielsko-Biała” – zobacz projekt
  Podstawowym celem trzeciego etapu budowy górskich ścieżek rowerowych zlokalizowanych w rejonie Szyndzielni i Koziej Góry jest dokończenie działań zaplanowanych na lata 2015 – 2017. W wyniku przesunięć i rozbudowy zadań realizowanych w etapie II (m.in. podjęto decyzję o zbudowaniu całego podjazdu na Kozią Górę nie jedynie do połowy, przedłużono również trasę dla początkujących aż do kortów w Cygańskim Lesie) w roku 2017 do wybudowania zostaje ścieżka łącząca Szyndzielnię z Kozią Góra przez Kołowrót oraz ścieżka z Kołowrotu do dolnej stacji kolei gondolowej. Obie trasy będą miały niewielkie nachylenie (6-7%) i podobnie jak trasa twister na Koziej Górze będą to trasy niebieskie (dla średniozaawansowanych).
 • Ścieżka sportowo-rekreacyjna wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach Śląskich
  Ciąg pieszy wraz ze ścieżką rowerową o długości ok. 1200 mb zlokalizowaną na wałach rzeki Biała w Komorowicach Śląskich jak przedłużenie istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Grażyńskiego. W ramach projektu ma zostać zrealizowany ciąg pieszy wraz ze ścieżką rowerową – długość ok. 1200 mb. Ścieżka zlokalizowana na wałach rzeki Białej jako przedłużenie istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Grażyńskiego. Początek ścieżki rozpoczyna się przy moście, skrzyżowanie ulicy Mazańcowickiej z ulicą Grażyńskiego i kończy się przy ul. Chochołowskiej zgodnie z załączonym materiałem graficznym. Ścieżka wykonana z masy bitumicznej. Ścieżka zlokalizowana na wałach rzeki Białej jako przedłużenie istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Grażyńskiego. Początek ścieżki rozpoczyna się przy moście, skrzyżowanie ulicy Mazańcowickiej z ulicą Grażyńskiego i kończy się przy ul. Chochołowskiej, zgodnie z załączonym materiałem graficznym.
 • Ciąg pieszo-rowerowy „Do Krzywej”
  W ramach projektu powstanie ciąg pieszo-rowerowy łączący dwie dzielnice Bielska-Białej, a to Lipnik i Hałcnów. Teren ten jest zaniedbany pod względem inwestycji służących lokalnej społeczności, w przeciwieństwie do innych rejonów Lipnika. Inwestycja służyłaby mieszkańcom całego Bielska i okolic, z akcentem na mieszkańców Lipnika i Hałcnowa, pomiędzy którymi to dzielnicami komunikacja jest niewystarczająca, pomimo bezpośredniego sąsiedztwa obu dzielnic. Z pomocą tej inwestycji odtworzona zostanie część historycznych szlaków pieszych w rejonie potoku Krzywa, które od wielu lat popadają w zapomnienie, a nade wszystko powstanie nowa ścieżka rowerowa będąca atrakcyjnym miejscem czynnego wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Bielska-Białej. Nasze miasto w porównaniu z innymi miastami aglomeracji śląskiej (np. Rybnik) cierpi na deficyt tego typu inwestycji. Ścieżka ta będzie niejako początkowym etapem przewidywanych przez lokalną społeczność inwestycji, których celem jest po pierwsze lepsze skomunikowanie obu dzielnic, a po drugie, co ważniejsze, poprawa infrastruktury ścieżek rowerowych, których w tym miejscu praktycznie nie ma. Ścieżka kończyć się będzie w rejonie torów kolejowych, gdzie istnieją utwardzone już, dawno istniejące szlaki drogowe, ogólnodostępne, znajdujące się na terenie PKP, jak również znajduje się przejście przez tory, a następnie wygodny, utwardzony szlak drogowy do drogi publicznej – ulicy Kaczeńców. Z kolei ulica Kaczeńców ma połączenie z ulica Odysei, a ta za pośrednictwem ulicy Bzowej z ulicą Witosa, główną ulicą Hałcnowa. Ulice Kaczeńców, Odysei, Bzowa to bezpieczne, mało uczęszczane ciągi drogowe, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez rowerzystów. Zwrócić należy uwagę, iż w ten sposób otwierają się także dla rowerzystów szersze perspektywy, gdyż z rejonu ulicy Witosa łatwo i bezpiecznie można dostać się do centrum Hałcnowa (choćby malowniczą ulicą Księży Las, gdzie pod drogą S-69 istnieje już ciąg pieszo-rowerowy), a stamtąd następnie do Bestwiny, Janowic. W dalszej perspektywie, jeśli chodzi o samą dzielnicę Lipnik, to istnieje tutaj możliwość, na bazie powstałego projektu, dalszej rozbudowy i stworzenia dodatkowych odcinków ścieżek rowerowych, chociażby połączenia z ulicą Rydla i w dalej w kierunku Białej. W ramach projektu przewidywane jest korytowanie pasa gruntu niezbędnego dla stworzenia ciągu pieszo-rowerowego, a także utwardzenie terenu i odwodnienie w newralgicznych punktach. Inwestycja, co ważne, nie wiąże się z wycinką drzew, a zasadniczo bazuje na biegnącej w tym miejscu, nieutwardzonej drodze polnej, tzw. miedzy.
 • Europejskie Wyzwanie Rowerowe – Bielsko-Biała 2017
  Projekt obejmuje udział Miasta Bielska-Białej w 2017 r. w ogólnoeuropejskiej akcji społecznej pn. „Europejskie Wyzwanie Rowerowe” (ang. European Cycling Challange: http://www.cyclingchallange.eu/pl/) organizowanej corocznie od 1 do 31 maja. Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców Bielska-Białej i polega na rywalizacji miejskich drużyn rowerowych. Zadaniem uczestników jest przejechać na rowerze jak największą ilość kilometrów dla swojej drużyny (Miasta Bielsko-Biała) lub pod-drużyny (zakładu pracy, uczelni etc.) i zarejestrować przebyte podróże rowerowe w dedykowanej aplikacji „Cycling365″ (dostarczanej przez organizatora). Konkurs i tytuł najbardziej rowerowego miasta Europy zdobywa miasto, którego mieszkańcy pokonają największa ilość kilometrów. Celem projektu jest promowanie, poprzez rywalizację i zabawę, wśród mieszkańców Bielska-Białej roweru jako środka komunikacji alternatywnego dla samochodu. W przypadku Bielska-Białej „Wyzwanie” będzie służyło również promowaniu i bardziej efektywnemu wykorzystaniu istniejącej infrastruktury roweru miejskiego pn. „BBbike” oraz może stanowić uzupełnienie akcji pn. „Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy. Europejskie Wyzwanie Rowerowe jest akcją o zasięgu europejskim, dlatego realizacja projektu może również służyć promowaniu marki Miasta Bielska-Białej, w tym zwłaszcza jako produktu turystycznego. Istotnym produktem pochodzącym ze zrealizowanej akcji jest badanie ruchu rowerowego w postaci tzw. mapy ciepła obrazującą natężenie z jakim rowerzyści wykorzystywali poszczególne trasy przejazdu w strukturze przestrzennej miasta. Przedmiotowa mapa może zostać wykorzystana dla bardziej efektywnej i adekwatnej do potrzeb strategii realizacji sieci ścieżek rowerowy w obszarze Miasta Bielsko-Biała. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: rejestrację Miasta Bielska-Białej w Europejskim Wyzwaniu Rowerowym 2017 r; uiszczenie opłat w tym za: przystąpienia do akcji, dostępu do statystyk; pozyskanie tzw. map ciepła.

Polecane posty