Bielsko-Biała: Przetarg na nowy system BBbike

Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na „Zorganizowanie, uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej (SBWR)”. Wiosną przyszłego roku na terenie miasta mają pojawić się co najmniej 24 stacje rowerowe (maksymalnie może powstać 28 stacji). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność minimum 192 sprawnych rowerów (maksymalnie 224 rowery). Obecnie w mieście funkcjonuje 12 stacji i 120 rowerów. System nadal będzie się nazywał BBbike.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do 31 października 2021 r. Nie zmieni się okres funkcjonowania systemu. Rowery będzie można nadal wypożyczać od początku kwietnia do końca października.

Wypożyczenie roweru będzie możliwe po rejestracji indywidualnego konta, akceptacji regulaminu oraz wpłaceniu przez Klienta opłaty inicjalnej w wysokości 10 złotych. Opłata inicjalna dla nowych  użytkowników w dalszym ciągu będzie wnoszona jednorazowo i bezzwrotnie podczas rejestracji w SBWR. Pierwsze 20 minut korzystania z roweru będzie bezpłatne a stawka maksymalna za pierwszą godzinę będzie wynosić 2 zł, za drugą nie zapłacimy więcej niż 4 zł.

Nowością jest możliwość wprowadzenia opłaty abonamentowej na okres 30 dni. Opłata będzie pobierana automatycznie przy pierwszym wypożyczeniu i nie może być wyższa niż 20 złotych na miesiąc. Wprowadzenie opłaty abonamentowej nie może wykluczać możliwości wypożyczania rowerów według taryfy godzinowej.

Kolejna nowość pojawi się na stacjach, na których zamontowane zostaną czytniki kart zbliżeniowych. Dzięki nim będzie możliwość płatności zbliżeniowo kartą oraz smartphonem. W otoczeniu stacji musi funkcjonować bezpłatne wi-fi, które umożliwi rejestrację użytkowników, zarządzanie i doładowanie konta na prywatnych urządzeniach mobilnych. W punkcie wi-fi będzie możliwość wejścia jedynie na stronę systemu BBbike.

Wykonawca który zaoferuje dostawę i montaż dodatkowych stacji rowerowych wraz z dodatkowymi rowerami, ponad wymaganą w SIWZ liczbę (tj. ponad wymagane 24 stację i 192 rowery), otrzyma następującą ilość punktów:
– 0 pkt w przypadku niezadeklarowania dodatkowych stacji wraz z dodatkowymi rowerami;
– 10 pkt 1 dodatkowa stacja z 12 stojakami, 8 rowerami;
– 20 pkt 2 dodatkowe stacje (każda z 12 stojakami i 8 rowerami);
– 30 pkt 3 dodatkowe stacje (każda z 12 stojakami i 8 rowerami);
– 40 pkt 4 dodatkowe stacje i więcej (każda z 12 stojakami i 8 rowerami).

Przyszły operator musi też uruchomić nową stronę internetową wypożyczalni, dostępną w języku polskim i angielskim. Oferty w przetargu można składać do 5 grudnia br.


Rowery_2017_09_30

Polecane posty