Bielsko-Biała: Nowa ścieżka rowerowa wokół lotniska

W lipcu zakończyło się zadanie pod nazwą „Przedłużenie ścieżki rowerowej wokół lotniska w Bielsku-Białej – etap II”. Polegało ono na  kontynuacji budowy ciągu pieszo rowerowego, w tym ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3 m oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej  i szerokości 2 m, oddzielonych od siebie opaską separującą o szerokości 0,80 m. Ciąg został wyposażony w ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, dwie zatoki do zawracania oraz miejsca do wypoczynku. Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zbudowane zostało oświetlenie. Od strony lotniska przedmiotowe tereny rekreacyjne oddziela ogrodzenie. Długość wybudowanego ciągu wynosi 2080 m. Łączna długość ścieżki wokół lotniska  wynosi obecnie ok. 3040 m.

Top