Bielsko-Biała: Kolejne ścieżki rowerowe w mieście

W Bielsku-Białej trwa budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Międzyrzeckiej, dobiega także końca budowa ścieżki wzdłuż rzeki Wapienica.

Ścieżka wzdłuż ul. Międzyrzecka
Trwa budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Międzyrzeckiej. Na chwilę obecną nawierzchnia bitumiczna została ułożona na odcinku od ronda przy ul. Londzina do ronda przy zbiegu ul. Strażackiej i Sobieskiego.

Ścieżka wzdłuż rzeki Wapienica
Dobiega końca budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica. Na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Celtyckiej powstał ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5 metrów i długości ok. 200 m. Na dalszym odcinku trasy (od. ul. Celtyckiej do ul. Leśników) powstały 687 metrowe, oddzielna ścieżka rowerowa o szerokości 3 metrów oraz chodnik o szerokości 2 metrów. Oba ciągi są oddzielone od siebie pasem zieleni. Dolny odcinek (wspólny) oraz ścieżka rowerowa zostały wykonane z nawierzchni asfaltowej, natomiast chodnik został wybrukowany. Cały ciąg zyskał też oświetlenie nowymi lampami imitującymi korę brzozy.

Polecane posty