Śląskie: Pociągi na sprzedaż

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ogłosiło przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż pociągów SN83 i SN84. Do kupienia są: spalinowy zespół trakcyjny 2-członowy typu DH2 SN 83-003, spalinowy zespół 3-członowy VT-614 SN 84-001, spalinowy zespół 3-członowy VT-614 SN 84-002. Spółka informuje, że prowadzi przetarg w celu zaspokojenia się z umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej na zabezpieczenie z dnia 30 stycznia 2013 r. zawartej z Inteko Sp. z o.o. (obecnie Inteko Sp. z o.o. w likwidacji). Przetarg odbędzie się w dniu 4 maja 2017 r.

SN82-003

Tytułowe pojazdy należały do spółki Sigma Tabor, która sprowadziła je do Polski zostały z Niemiec i Holandii. Po przeprowadzonej modernizacji były eksploatowane przez Koleje Śląskie. Składy zostały przejęte przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Wysokość ceny wywoławczej za oferowane pojazdy wynosi 4.226.250,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) netto.

Polecane posty